O nás

Jsme Hlas pacientek

Jsme platforma nezávislých neziskových organizací věnujících se potřebám onkologicky nemocných, především pacientkám s metastázujícím onkologickým onemocněním prsu.

  minut

každých 7 min. přibude
nový onkologociký
pacient

 

pacientů
s onkologickým
onemocněním

  mio

lidí by se
mělo o nemoc
zajímat

 

žen se léčí
s rakovinou
prsu

 

žen ročně
onemocní
rakovinou prsu

 

z toho s rakovinou
prsu v metastatickém
stadiu

Údaje za rok 2017 v České Republice.

Chceme

 1. Dostupnost moderní léčby
 2. Návaznost péče jednotlivých pracovišť
 3. Zajištění adekvátního sociálního zabezpečení
 4. Metodika posouzení zdravotního stavu a léčby dalším lékařem tzv. „second opinion“.
 5. Zastoupení pacientských organizací v legislativních a správních řízeních

Jak to děláme

 • Kulaté stoly zúčastněných stran
 • Semináře pro zdravotníky i pacienty
 • Odborné konference
 • Analýzy péče
 • Průzkumy
 • Osvěta
Aliance žen Aliance žen s rakovinou prsu je informační a edukační centrum pro pacientské organizace, poskytuje pac. organizacím metodickou pomoc, koordinuje projekty a kampaně zaměřené na časnou diagnostiku léčbu rakoviny prsu, snaží se o rovnost podmínek v léčbě a rekonvalescenci pacientů s rakovinou prsu a zastupuje české pacientky v mezinárodních strukturách. Dialog Jessenius Dialog Jessenius se zabývá celorepublikovou osvětovou činností v oblasti onkologie, onkologickou prevencí a časnou diagnostikou. Vytváří informační materiály v tištěné i A/V podobě pro onkologicky nemocné a provozuje informační centrum pro onkologické pacienty. Onkounie Onkounie vytváří edukační kampaně směrem k široké veřejnosti a seznamuje ji s problematikou onkologicky nemocných, s jejich potřebami a podmínkami v léčbě. Amelie Amelie nabízí odbornou psychosociální pomoc pro onkologické pacienty a jejich blízké, sociální poradenství, bezplatnou péči odborníků, individuální konzultace a podpůrnou skupinu.
nahoru